Eet-en drinkmoeilijkheden

Expertise

Eet-en drinkproblemen bij jonge kinderen

Help, mijn kind …

 • is een moeilijke eter.
 • weigert de fles.
 • weigert bepaalde voeding of textuur.
 • eet of drinkt onvoldoende.
 • heeft moeite met kauwen.
 • drinkt moeilijk uit een beker.
 • kokhalst bij het eten van brokjes.
 • hoest vaak tijdens het eten of drinken.
 • is kortademig bij het slikken.
 • geeft over tijdens of na de maaltijd.
 • doet langer dan 30 minuten over een maaltijd.

Zuigelingen en jonge kinderen kunnen problemen hebben in het voedingsproces. Dit kan voorkomen bij het zuigen, slikken, ademen, drinken of kauwen. De oorzaken daarvoor variëren sterk, van vroeggeboorte, anatomische of motorische problemen in het mondgebied tot langdurige sondevoeding en lichamelijke aandoeningen.

Prelogopedie wordt ingeschakeld om de eet- en drinkproblemen zo vroeg mogelijk aan te pakken zodoende moeilijkheden in de verdere ontwikkeling worden voorkomen. Er worden specifieke adviezen gegeven waarmee u verder op weg wordt geholpen.


Ademhalingsstoornissen

Expertise

Ademhalingsstoornissen

Ademhalingsproblemen kan je herkennen aan:

 • mondademen
 • snurken
 • frequente luchtweginfecties
 • frequente oorinfecties
 • chronische hyperventilatie

Een foutief ademhalingspatroon kan deze klachten veroorzaken. Met gerichte coaching en toepassing van Buteyko- technieken krijgen we de ademhaling terug onder controle en ontwikkel je een nieuw, effectief ademhalingspatroon.


Slaapstoornissen

Expertise

Slaapstoornissen

Slaapstoornissen kan je herkennen aan:

 • snurken
 • Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS): obstructie van de bovenste luchtwegen tijdens de slaap

De aanwezigheid van mondademhaling, afwijkende tonghouding en verslapte spieren van de mond/keelholte kunnen de slaapstoornissen in de hand werken. Een multidisciplinaire aanpak waarbij wordt gefocust op zowel het structurele als functionele aspect draagt meer bij aan een effectieve behandeling met oog op elimineren van alle symptomen op lange termijn. De logopediste start, na een uitgebreid onderzoek, een traject op met gerichte oromyofunctionele training en ademhalingstherapie.

Video rond slaapstoornissen (Engels)


Kaakgewrichtsklachten (temporomandibulaire dysfunctie)

Expertise

Kaakgewrichtsklachten

Kaakgewrichtsklachten kan je herkennen aan:

 • klik of pijn bij het openen van de mond
 • beperkte mondopening (trismus)
 • hoofd-, oor-, nek- of aangezichtspijn

Door de aanwezigheid van afwijkende mondgewoonten of parafuncties is er sprake van een verstoord evenwicht van de mond- en aangezichtsspieren. Dit kan verscheidene kaakgewrichtsklachten veroorzaken. Na het stellen van de specifieke diagnose, kan de logopediste de balans herstellen door mondmotorische relaxatie- oefeningen aan te leren, de gewoonten te modificeren en mondhouding te optimaliseren. Hierbij is een goede samenwerking met osteopathie/kinesitherapie aangewezen.


Articulatiestoornissen

Expertise

Articulatiestoornissen

Een articulatiestoornissen kan je herkennen aan:

 • het niet correct uitspreken van bepaalde klanken
 • verminderde verstaanbaarheid
 • binnensmonds spreken
 • gestoorde klanken na tandheelkundige behandeling (bv. tandprothese)

Bij articulatiestoornis worden bepaalde klanken niet correct uitgesproken. Dit kan het gevolg zijn van een structurele afwijking aan het gebit. Echter kunnen afwijkende mondgewoonten eveneens een invloed hebben op de articulatie. Een afwijkende tongpositie in rust kan immers zorgen voor een foutieve articulatiebasis. Dit resulteert in een articulatiestoornis van voornamelijk de spraakklanken die gevormd worden met de tong tegen het gehemelte zoals de /s/, /n/, /l/, /t/ en /d/. U kan bij de logopediste terecht voor specifieke articulatietherapie.


Afwijkende mondgewoonten (oromyofunctionele stoornissen)

Expertise

Afwijkende mondgewoonten
(oromyofunctionele stoornissen)

Afwijkende mondgewoonten kunnen een negatieve invloed hebben op de tandstand, kaak-en aangezichtsontwikkeling, spraak en algemene gezondheid. Mondgewoonten kunnen andere mondgewoonten uitlokken en houden elkaar in stand.

Foutieve mondgewoonten kan je herkennen aan:

 • langdurig gebruik van (fop)speen
 • zuiggewoonten: duimzuigen, vingerzuigen, tongzuigen, lipzuigen, zuigen op voorwerp
 • bijtgewoonten: nagelbijten, lipbijten, wangbijten, bijten op voorwerpen
 • klemmen, tandknarsen
 • open mondgedrag
 • mondademhaling
 • foutieve tonghouding in rust en tijdens het slikken

Het is erg belangrijk deze oromyofunctionele stoornissen tijdig op te sporen en af te leren. Hiervoor kan je terecht bij de logopediste.

OMFT staat voor oromyofunctionele therapie. Deze oefentherapie is gericht op het herstellen van het verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en rond de mond. Dit kan door het afwijkend mondgedrag te modificeren en mondmotorische functies te optimaliseren. Door deze behandeling is er een goede stabiliteit en is de kans op relaps bij een orthodontische behandeling of kaakchirurgie in aanwezigheid van deze mondgewoonten, aanzienlijk minder. OMFT kan ook als voorbereiding op een frenectomie, het losmaken van een verkeerd aangehecht tongriempje.

Contact met de tandartsen, stomatologen en orthodontisten staat centraal binnen onze multidisciplinaire samenwerking om zo het beste resultaat te bereiken.

Om jonge kinderen te helpen van hun fopspeen (of drinkflesje) af te geraken, hebben wij een boekje samengesteld dat gebaseerd is op geraken, hebben wij een boekje samengesteld dat gebaseerd is op Fluttivogels. Fopspeentjes zijn nu eenmaal voor baby’s en niet voor grote kindjes. Deze vogels staan in de praktijk en de kindjes kunnen hun fopspeen daadwerkelijk op een plaatsje onder de vleugels van de vogels leggen. ‘s Nachts vliegen de vogels naar hun nest babyflutties dat zich ook in de praktijk bevindt op een onbereikbare (maar wel zichtbare) plaats en waar zij dan bij hun volgend bezoek hun fopspeentje kunnen zien in het nestje. Wij raden aan om vanaf kindjes naar school gaan, het fopspeengebruik geleidelijk aan af te bouwen van enkel thuis tot enkel bij het (in)slapen waarna uiteindelijk alle fopspenen afgegeven worden. Indien dit moeilijk gaat, kunnen wij begeleiden met onze Tutti Flutties.

Link naar folder

Nagelbijten heeft heel wat nefaste gevolgen. Graag helpen wij u van deze gewoonte af. Heb je daarna de nagels waarvan je altijd al droomde? Dan is het hoog tijd om hiermee uit te pakken! Stuur je #nailfie door naar nagelbijthulplijn@gmail.com.

Bij de start van het traject start je onderaan de myofunctionele groeiboom. Naarmate er een goede motivatie en evolutie is, klim je op naar de top!

In onze creatieve oefenruimte Myotopia bieden we een maatgerichte behandeling aan.

Folder afwijkende mondgewoonten