Werkwijze

Een eerste aanmelding is mogelijk
op eigen initiatief of op doorverwijzing.

Bij een kennismakingsgesprek starten we met een intake. Hierbij bespreken we de zorgvraag en wordt er een eerste observatie uitgevoerd. Alle informatie over de problematiek en het verdere traject worden besproken. Er kunnen reeds gerichte adviezen worden meegegeven. Indien verder onderzoek noodzakelijk is, krijg je een formulier mee voor de geneesheer- specialist. Deze zal het document ondertekenen waarna we een diagnostisch onderzoek kunnen uitvoeren.

Tijdens het onderzoek wordt de problematiek aan de hand van testen grondig in kaart gebracht. De resultaten hiervan worden nadien besproken met de patiënt, de ouders en de betrokken behandelaars.

Indien het aangewezen is om logopedische therapie op te starten, maakt de (tand)arts of orthodontist een voorschrift voor therapie op. Alle ingevulde documenten worden dan verzameld en naar de betreffende mutualiteit verzonden. De adviserend geneesheer beslist of de terugbetaling al dan niet goedgekeurd wordt. We kunnen dan ook van start gaan met de behandeling.

Het traject bestaat uit coaching en actieve training gedurende enkele weken/maanden. Goede motivatie en medewerking van de patiënt is van cruciaal belang in dit traject. Er is hierbij ook een nauwe samenwerking met de ouders en omgeving. Verder is overleg tussen de logopediste en andere behandelaars zoals orthodontisten van groot belang om de behandeling succesvol te laten verlopen.