Expertise

Articulatiestoornissen

Een articulatiestoornissen kan je herkennen aan:

  • het niet correct uitspreken van bepaalde klanken
  • verminderde verstaanbaarheid
  • binnensmonds spreken
  • gestoorde klanken na tandheelkundige behandeling (bv. tandprothese)

Bij articulatiestoornis worden bepaalde klanken niet correct uitgesproken. Dit kan het gevolg zijn van een structurele afwijking aan het gebit. Echter kunnen afwijkende mondgewoonten eveneens een invloed hebben op de articulatie. Een afwijkende tongpositie in rust kan immers zorgen voor een foutieve articulatiebasis. Dit resulteert in een articulatiestoornis van voornamelijk de spraakklanken die gevormd worden met de tong tegen het gehemelte zoals de /s/, /n/, /l/, /t/ en /d/. U kan bij de logopediste terecht voor specifieke articulatietherapie.