Laurence heeft de 6-daagse nascholing ‘Orofacial pain and disorders’ van IPVK (UGent) succesvol afgewerkt. Deze cursus werd georganiseerd door gnathologen, manueel therapeuten en tandartsen.

Er werd onder meer ingegaan op de anatomie van schedel en kaakgewricht en fysiologie bij kaakgewrichtsdysfuncties. De link werd gelegd naar andere vakgebieden in functie van multidisciplinaire behandeling van de patiënt met kaakgewrichtsklachten en aangezichtspijnen. Zo werd er aandacht besteed aan hoofdpijn, tinnitus, duizeligheid, slaapapneu, knarsen/klemmen, oromyofunctionele problemen en psychosomatiek.

Ze heeft heel wat bijgeleerd over gewoonteverandering, manuele technieken bij TMD en de link met andere problematieken. Nu kan Laurence deze patiënten gericht onderzoeken, advies geven en tijdig doorverwijzen naar gespecialiseerde collega’s.

Video OPD

Triggerpoint