Op 1 en 2 november 2021 werd de verdiepingscursus logopedie en tandheelkunde: OMFT door Peter Helderop georganiseerd. Deze bouwt verder op de basiscursus, wat Laurence reeds in 2016 heeft gevolgd met orthodontiste Karlien De Geyter. Vanuit casussen werd de theorie nu toegepast in de praktijk. Het uitwisselen van ervaringen met collega’s was zeer verrijkend.

Je kan onze contactgegevens gemakkelijk terugvinden op de doorverwijskaart met OMFT specialisten: https://kwec.nl/kaarten/specialisten-omft-belgie/.